ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.2565 - 16 ม.ค. 2566

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.2565 - 16 ม.ค. 2566 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: