ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา(21พ.ย.-16ธ.ค.65)

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

(21พ.ย.-16ธ.ค.65) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: