ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา(19-30ก.ย.65) และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (19-28ก.ย.65)

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา(19-30ก.ย.65)

และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา (19-28ก.ย.65) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

หมวดหมู่: