รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หมวดหมู่: 

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน