ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักโภชนาการและพนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. - 6 พ.ค.65

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักโภชนาการและพนักงานบริการ

ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. - 6 พ.ค.65 รายละเอียดการรับสมัตรตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: