ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังวัสดุการแพทย์

จำนวน ๑ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หมวดหมู่: