ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังวัสดุการแพทย์

ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หมวดหมู่: