โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ฝ่ายผลิตสมนุไพร

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประจำกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ฝ่ายผลิตสมนุไพร)

 วันที่รับสมัคร วันที่ ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หมวดหมู่: