โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติ

การจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หมวดหมู่: 

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน