ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพลขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน คลอดหรือฉุกเฉินเท่านั้น

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพลขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน

คลอดหรือฉุกเฉินเท่านั้น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 

หมวดหมู่: