ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๔ เครื่อง

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หมวดหมู่: