รพ.ภักดีชุมพล ประชุมจัดทำแผนรับจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล (Planfin) ปีงบประมาณ 2564

รูปภาพของ phakdeehos

รพ.ภักดีชุมพล ประชุมจัดทำแผนรับจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล (Planfin) ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมภูโอบ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

 

 

หมวดหมู่: