ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

         โรงพยาบาลภักดีชุมพลมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามรายการดังต่อนี้

    คุรภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟันสำหรับ รพ.สต.ถ้ำแก้ว  จำนวน  1  ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายประกาศนี้

หมวดหมู่: 
ไฟล์แนบ: