บล็อกของ pimpim

20 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

         

          ความสำคัญของ “วันวิสาขบูชา”

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องยาและห้อง LAB

          เนื่องด้วย โรงพยาบาลภักดีชุมพลมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องยาและห้อง LAB ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท    ซึ่งมีรายละเอียดการสอบราคาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน

          เนื่องด้วย โรงพยาบาลภักดีชุมพลมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท   ซึ่งมีรายละเอียดการสอบราคาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ pimpim