กิจกรรม หมอภักดีชุมพลชวนวิ่ง

รูปภาพของ phakdeehos

กิจกรรม หมอภักดีชุมพลชวนวิ่ง เวลา 14.30 น. ลงทะเบียน ร่วมกิจกรรม เวลา 15 .00 น. กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โดย ทีมงานแพทย์แผนไทย เวลา 15.30 น. เริ่ม สตาร์ท กิจกรรมหมอภักดีชวนวิ่ง รักษ์เรา รักษ์โลก วิ่งเพื่อสุขภาพ และร่วมปรับภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะตามเส้นทางที่วิ่ง -จุดพักที่ 1 : ที่ตลาดนัดบ้านเจาทอง -นายชุมพล ยินดีผล นายอำเภอภักดีชุมพล พบปะ ประชาชน -นางสาวอรุณี ธงเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง กล่าวถึงโครงการคัดแยกขยะ -นางสาวสุรางค์ อภัยฤทธิรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการหมอชวนวิ่ง -วิ่งต่อ -ไปทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ตลาดสดบ้านห้วยหินฝน -ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 16.30 น. -จุดเส้นชัย ประตูทางเข้าโรงพยาบาลภักดีชุมพล หมายเหตุ -ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (FUNRUN) สวมเสื้อหมอชวนวิ่ง/เสื้อกีฬาสีขาว /เตรียมขวดน้ำดื่มของตนเอง

หมวดหมู่: