ขอขอบคุณ AIS มอบน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลภักดีชุมพล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

รูปภาพของ phakdeehos

ขอขอบคุณ AIS ที่มอบน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลภักดีชุมพล จำนวน 80 โหล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงพยาบาล 

 

 

 

 

หมวดหมู่: