วันที่ 12 กรกฎาคม..2561 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดำนาข้าวปลอดสารพิษเพื่อผู้ป่วย

รูปภาพของ phakdeehos

วันที่ 12 กรกฎาคม..2561 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดำนาข้าวปลอดสารพิษเพื่อผู้ป่วย เปิดตลาดนัดสีเขียวผัก เนื้อสัตว์ ปลอดสารพิษที่ร่วมทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตกับ รพ.ภักดีชุมพล ใน โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมดำนาปลูกข้าวปลอดสารพิษเพื่อผู้ป่วย "ความสุขจากพ่อ สู่แผนดิน" วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา" ณ รพ.ภักดีชุมพล

 

หมวดหมู่: 
images: