“โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ “

รูปภาพของ phakdeehos

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล มูลนิธิกาญจบารมี ร่วมกับ คณะประสานงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ “ ออกคัดกรองสตรีที่มีความเสี่ยงและด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล

หมวดหมู่: 
images: