7 สิงหาคม2560 ทีมหมอครอบครัวตำบลเจาทอง ออกเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจกับผู้สูงอายุ

รูปภาพของ phakdeehos

7 สิงหาคม 2560 ทีมหมอครอบครัวตำบลเจาทอง ออกเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และครอบครัว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนตำบลเจาทอง

หมวดหมู่: