วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2560 คณะประสานงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2

รูปภาพของ phakdeehos

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2560 คณะประสานงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 โครงการตำบลจัดการดีเด่นระดับชาติ ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีการประชุมวิชาการโรคพยาธิใบไม้ใบตับและมะเร็งท่อน้ำดีแห่งชาติ ปีงบประมาณ2560 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่2-4 สิงหาคม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่: