วันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลภักดีชุมพล รับคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560

รูปภาพของ phakdeehos

หมวดหมู่: