ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

รูปภาพของ phakdeehos

          ด้วยโรงพยาบาลภักดีชุมพล  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามรายการดังนี้

1.  เครื่องกระตุกหัวใจ (defibrillator) จำนวน  1  เครื่อง

2.  เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด (Pulse oxmeter)  จำนวน  1  เครื่อง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

หมวดหมู่: 
ไฟล์แนบ: