บล็อกของ phakdeehos

รูปภาพของ phakdeehos

อบรมพัฒนาภาพ อสม. ปี 2557 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมพระราชภาวนาวราจารย์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

อบรมพัฒนาภาพ อสม. ปี 2557 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมพระราชภาวนาวราจารย์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล โดยอบรมการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วมือเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา โดย ดร.ณัฐปคัลภ์ สันวิจิตร นักเทคนิดการแพทย์ชำนาญการ รพ.บ้านแท่น / นายกงจักร จุลท่าหว้า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ชัยภูมิ

 

หน้า

Subscribe to RSS - บล็อกของ phakdeehos