วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ๙ กันยายน ๒๕๕๙

รูปภาพของ phakdeehos

หมวดหมู่: