ประมวลภาพ โครงการเพื่อชีวิตที่สดใสเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันอังคารที่๒๘มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมพระราชภาวนาจารย์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

รูปภาพของ phakdeehos

 

 

หมวดหมู่: