"ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อ สู่สุขภาพดี" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

รูปภาพของ phakdeehos

หมวดหมู่: