ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

 

หมวดหมู่: