คลินิกวัยรุ่นและคณะกรรมการเอดส์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ออกให้ความรู้น้องๆนักเรียน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม โครงการอบรมรณรงค์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน

รูปภาพของ phakdeehos