ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า

          ด้วยจังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลภักดีชุมพล อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

          โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แนบท้ายประกาศนี้

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

          โรงพยาบาลภักดีชุมพลมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามรายการดังนี้

๑.  ยูนิตทำฟัน     จำนวน  ๑  ชุด

ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ