ข่าว ประกาศ

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 2-16 มี.ค. 2566

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ระหว่างวันที่ 2-16 มี.ค. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 21-28 ก.พ. 2566

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ระหว่างวันที่ 21-28 ก.พ. 2566 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 2-17 ก.พ. 2566

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ระหว่างวันที่ 2-17 ก.พ. 2566 รายละเอียดตามเอกสาร แนบ

 

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าว ประกาศ