รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า

          ด้วยจังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลภักดีชุมพล อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

          โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แนบท้ายประกาศนี้

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS