รูปภาพของ phakdeehos

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลภักดีชุมพล จัดโครงการจัดหาเครือ่งช่วยความพิการและอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปี 2565

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องการปรับอัตราค่าบริการ

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องการปรับอัตราค่าบริการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS