รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รูปภาพของ phakdeehos

หมอภักดีชวนวิ่ง รักษ์เรา รักษ์โลก Plogging Run Phakdi ครั้งที่ 1

หมอภักดีชวนวิ่ง รักษ์เรา รักษ์โลก Plogging Run Phakdi ครั้งที่1ชาวอำเภอภักดึชุมพล ร่วมกันเก็บขยะเมืองสะอาดชาวอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นายชุมพล ยินดีผล นายอำเภอภักดีชุมพล

นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสาธารณสุขและประชาชน จัดกิจกรรม Plogging Run เก็บขยะเมืองสะอาด เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ และหมอชวนวิ่ง ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ จะวิ่งในเส้นทาง NE2 บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น เข้าชัยภูมิ ที่บ้านชนแดน ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

 

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS