รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

"แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2566"

"แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2566"

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2566

ประกาศ MOIT1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนด

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS