รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ(แพทย์แผนไทย)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานบริการ(แพทย์แผนไทย)

ระหว่างวันที่19-27 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องอบผ้าขนาด ๒๐๐ ปอนด์

ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS