รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน  2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 1-10 พ.ย.66

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 1-10 พ.ย.66

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ถึงวันที่ 3 พ.ย.66

ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ถึงวันที่ 3 พ.ย.66

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS