รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.2565 - 16 ม.ค. 2566

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.2565 - 16 ม.ค. 2566 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต่อต้นทุจริต

 

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS