รูปภาพของ phakdeehos

กระบวนการอำนวยความสะดวกโรงพยาบาลภักดีชุมพล

กระบวนการอำนวยความสะดวกโรงพยาบาลภักดีชุมพล

 

File: 
AttachmentSize
PDF icon 26-1.pdf354.12 KB
PDF icon 26-2.pdf248.64 KB
PDF icon 26-3.pdf516.22 KB
รูปภาพของ phakdeehos

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

File: 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS