รูปภาพของ phakdeehos

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประกาศเจตนาต่อต้านการทุจริต

โรงพยาบาลภักดีชุมพลนำโดยนายแพทย์วิชิต รุ่งพุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล นำคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่ประกาศเจตนาต่อต้านการทุจริต

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS