รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงคลังวัสดุการแพทย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงคลังวัสดุการแพทย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ขอขอบคุณ​บริษัท​ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ที่เข้าดำเนิน​การติดตั้ง AIS​ Super​ WIFI​ ให้กับโรงพยาบาล​ภักดีชุมพล​ เพื่อให้ประชาชนผู้​มารับ​บริการ​และ​เจ้า​หน้าที่​ได้เข้าถึงบริการ​อินเทอร์เน็ต​ อย่างสะดวกสบาย​ทั่วถึง #AISSUPERWiFi

ขอขอบคุณ​บริษัท​ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ที่เข้าดำเนิน​การติดตั้ง​ AIS​ Super​ WIFI​
ให้กับโรงพยาบาล​ภักดีชุมพล​ เพื่อให้ประชาชนผู้​มารับ​บริการ​และ​เจ้า​หน้าที่​ได้เข้าถึงบริการ​อินเทอร์เน็ต​
อย่างสะดวกสบาย​ทั่วถึง #AISSUPERWiFi
รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่อง มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่อง มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร

(Covid Free Setting) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล งดให้บริหารทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคาม 2565 ถึง 25 มกราคาม 2565

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล งดให้บริหารทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคาม 2565 ถึง 25 มกราคาม 2565 

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS