รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม  2567 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22ม.ค.-19ก.พ.67

รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22ม.ค.-19ก.พ.67

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS