รูปภาพของ phakdeehos

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลภักดีชุมพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รูปภาพของ phakdeehos

แบบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

แบบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรายชื่อข้าราชการ.ดีเด่นดีมากรอบที่2.25631ต.ค.62

ประกาศรายชื่อข้าราชการ.ดีเด่นดีมากรอบที่2.25631ต.ค.62

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS