รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ขอขอบคุณ บริษัทแอดวานซ์ ไวเรส เน็ทเวอร์ค (AIS)

ขอขอบคุณ บริษัท แอดวานซ์ ไวเรส เน็ทเวอร์ค (AIS) ที่มอบน้ำดื่มเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมตั้งศูนย์เฉพาะกิจโควิด-19 กิจกรรมทางการแพทย์ แก่ผู้ป่วยและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และกิจกรรมอื่นๆของโรงพยาบาลภักดีชุมพล

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพลขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน คลอดหรือฉุกเฉินเท่านั้น

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพลขอเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน

คลอดหรือฉุกเฉินเท่านั้น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS