รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

 

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS