รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 8-22 ก.ค.64

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 8-22 ก.ค.64

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

การกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

รูปภาพของ phakdeehos

การประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและระดับดีมาก

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS