รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา(21พ.ย.-16ธ.ค.65)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

(21พ.ย.-16ธ.ค.65) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม รายการยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม

รายการยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

นโยบาย และทิศทางพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566

นโยบาย และทิศทางพัฒนางานสาธารณสุขโรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ 2566

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS