รูปภาพของ phakdeehos

ประชาสัมพันธ์

รูปภาพของ phakdeehos

โรงพยาบาลภักดีชุมพล.รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(รายวัน)

โรงพยาบาลภักดีชุมพล.รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย

จำนวนหนึ่งตำแหน่ง วันเวลา สถานที่รับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2562

08.30-16.30 ทุกวันในเวลาราชาการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประชาสัมพันธ์

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS