รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศแผนงานโครงการปี 2562

โรงพยาบาลภักดีชุมพลประกาศแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2562

 

 

รูปภาพของ phakdeehos

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ภักดีชุมพล

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ภักดีชุมพล เพื่อคัดเลือกผลงานเด่น ด้านการพัฒนาระบบ บริหารการเงินการคลัง (Bright Spot)

เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562

 

รูปภาพของ phakdeehos

stroke โรคหลอดเลือดสมอง

รูปภาพของ phakdeehos

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างรายวัน2อัตรา

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างรายวัน2อัตรา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและนักเทคนิคการแพทย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS