รูปภาพของ phakdeehos

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รูปภาพของ phakdeehos

ประชาสัมพันธ์รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเวชกิจฉุกเฉิน(รายเดือน)

ประชาสัมพันธ์รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเวชกิจฉุกเฉิน(รายเดือน)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS