รูปภาพของ phakdeehos

่ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

่ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.2565 - 16 ม.ค. 2566

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.2565 - 16 ม.ค. 2566 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต่อต้นทุจริต

 

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล)ระหว่างวันที่ 14 - 22 ธ.ค.2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

(กลุ่มการพยาบาล)ระหว่างวันที่ 14 - 22 ธ.ค.2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 13 - 23 ธ.ค.2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

ระหว่างวันที่ 13 - 23 ธ.ค.2565 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS