รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล เรื่องขอเปิดบริการเฉพาะผู้ที่ที่มีอาการเร่งด่วน คลอดหรือฉุกเฉินเท่านั้น

ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล  เรื่องขอเปิดบริการเฉพาะผู้ที่ที่มีอาการเร่งด่วน คลอดหรือฉุกเฉินเท่านั้น

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก )

ระหว่างวันที่ 3-14 กันยายน 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS