รูปภาพของ phakdeehos

เชิญชวนเสนอประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าภายในโรงพยาบาล

เชิญชวนเสนอประกวดราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าภายในโรงพยาบาล

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รูปภาพของ phakdeehos

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2566

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล

รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

หน้า

Subscribe to โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ตั้งค่า RSS