โรงพยาบาลภักดีชุมพล รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2559

รูปภาพของ phakdeehos

หมวดหมู่: