ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

รูปภาพของ phakdeehos

          ตามที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภักดีชุมพล ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด  บัดนี้โรงพยาบาลภักดีชุมพล ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

หมวดหมู่: