ประกาศ สอบราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน รพ.สต คลองจันลา

รูปภาพของ phakdeehos

          ด้วยโรงพยาบาลภักดีชุมพล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน รพ.สต คลองจันลา อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ แห่ง  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

หมวดหมู่: