ประมวลภาพ จนท. รพ. ภักดีชุมพล รับการประเมิน โดย คณะผู้เยี่ยมสำรวจ จาก สรพ. เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ระหว่างวันที่่ 23-24 เมษายน 2558

รูปภาพของ phakdeehos

 

หมวดหมู่: