ประมวลภาพ การประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ และพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ ตัวชี้วัดตามนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ ในการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพ อำเภอภักดีชุมพล

รูปภาพของ phakdeehos

 

หมวดหมู่: