ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องยาและห้อง LAB

          เนื่องด้วย โรงพยาบาลภักดีชุมพลมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องยาและห้อง LAB ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท    ซึ่งมีรายละเอียดการสอบราคาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

หมวดหมู่: 
ไฟล์แนบ: