ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระหว่างวันที่ 2-13 พ.ค.67

รูปภาพของ phakdeehos

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระหว่างวันที่ 2-13 พ.ค.67

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หมวดหมู่: